مرحله ی دوم مسابقه ی لیگ آزاد تریال در بهمن ما

ب مناسبت دهه فجر

در سه مقطع: آماتوری / نیمه حرفه ای / حرفه ای

توجه : این اطلاعیه ب صورت احتمالی میباشد . مکان و تاریخ مسابقه معین نشده است.


ن : م.شیبانی
ت : 2012/1/29